top of page

Spracovanie osobných údajov

Spoločnosť DVOŘÁK - svahové sekačky s.r.o., zapísaná v obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Hradci Králové, oddiel C, vložka 20148, so sídlom Pohled 277, 582 21 Pohled, pri plnení svojich úloh spracováva a chráni osobné údaje v súlade s povinnosťami vyplývajúcimi z platných právnych predpisov o spracúvaní a ochrane osobných údajov, najmä v súlade so všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 o ochrane osobných údajov (ďalej len "GDPR").

bottom of page